Ứng dụng PC-Covid đã cho phép quét mã QR do ứng dụng VNeID tạo ra

Ứng dụng PC-Covid đã cho phép quét mã QR do ứng dụng VNeID tạo ra
Ngoài việc quét mã QR trên căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế để xem thông tin tiêm chủng, người dùng PC-Covid hiện đã có thể quét được mã QR địa điểm và QR cá nhân do ứng dụng VNeID tạo ra. Thông tin này mình vừa đọc được từ trang ICTNews nên muốn chia sẻ đến mọi người.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM