Facebook đổi tên thành Meta

Facebook đổi tên thành Meta
CEO Mark Zuckerberg nói về tầm nhìn trong tương lai, tập trung vào vũ trụ ảo của Facebook.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM