Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô kiến nghị không phân biệt giảm phí trước bạ

Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô kiến nghị không phân biệt giảm phí trước bạ
Theo kiến nghị, việc chỉ giảm 50% thuế trước bạ đối với các xe lắp ráp trong nước cho thấy hiệu quả, nhưng cũng là sự phân biệt đối xử ưu tiên xét trên toàn quốc.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM