Đứt cáp biển, Internet ở Việt Nam bị chậm

Đứt cáp biển, Internet ở Việt Nam bị chậm
Tuyến cáp biển AAG vừa tiếp tục gặp sự cố trên nhánh cáp kết nối từ Việt Nam đi Hong Kong (Trung Quốc).
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM