Realme GT Neo2T sắp ra mắt toàn cầu, hy vọng sớm về VN với giá tốt

Realme GT Neo2T sắp ra mắt toàn cầu, hy vọng sớm về VN với giá tốt
Ra mắt ở Trung Quốc vào ngày 19/10/2021, dự kiến Realme GT Neo2T sắp rộng đường quốc tế trong thời gian tới, vì hiện máy đã xuất hiện trên Google Play Console.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM