iMovie trên macOS Monterey đã có thể chỉnh sửa video Cinematic Mode

iMovie trên macOS Monterey đã có thể chỉnh sửa video Cinematic Mode
Giờ đây, Apple đã cập nhật ứng dụng iMovie mới trên macOS, cho phép chỉnh sửa chuyên nghiệp các cảnh quay sử dụng chế độ Điện ảnh (Cinematic Mode).
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM