VinFast cần làm gì để thuyết phục khách hàng Việt sử dụng VF e34?

VinFast cần làm gì để thuyết phục khách hàng Việt sử dụng VF e34?
Ông Nguyễn Thúc Hoàng Linh đưa ra nhận định về mẫu xe điện thông minh đầu tiên của Việt Nam và xu hướng sử dụng xe hơi điện của người Việt.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM