Chiếc amplifier McIntosh MC2300 Budman của huyền thoại Jerry Garcia thuộc về chủ mới với giá lên tới 378,000 USD

Chiếc amplifier McIntosh MC2300 Budman của huyền thoại Jerry Garcia thuộc về chủ mới với giá lên tới 378,000 USD
Tại phiên đấu giá do Sotheby tổ chức, chiếc amplifer McIntosh MC2300 từng thuộc sở hữu của Jerry Garcia đã có người giành về thành công với số tiền đấu giá lên tới 378,000 USD.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM