Từ 01/10, Samsung bắt đầu gỡ bỏ quảng cáo khỏi Samsung Pay, Weather và Health

Từ 01/10, Samsung bắt đầu gỡ bỏ quảng cáo khỏi Samsung Pay, Weather và Health
Kể từ ngày 01/10, Samsung đã chính thức dần gỡ bỏ các quảng cáo khỏi những nền tảng ứng dụng như Samsung Pay, Samsung Weather và Samsung Health.
Theo đó…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM