Grell TWS/1: Đôi tai nghe true wireless đầu tay từ cựu kỹ sư Sennheiser

Grell TWS/1: Đôi tai nghe true wireless đầu tay từ cựu kỹ sư Sennheiser
Grell TWS/1 được giới thiệu là đôi tai nghe true wireless cao cấp song lại mang giá thành dễ chịu để mọi người có thể tiếp cận.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM