Facebook “sập” trên toàn cầu

Facebook “sập” trên toàn cầu
Nhiều dịch vụ của Facebook đều không thể truy cập, sử dụng vào tối 04/10 trên phạm vi toàn cầu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM