Apple đang muốn nhảy vào lĩnh vực quảng cáo, cạnh tranh với Google và Facebook?

Apple đang muốn nhảy vào lĩnh vực quảng cáo, cạnh tranh với Google và Facebook?
Những chính sách mới gần đây liên quan đến quyền riêng tư của Apple đối với iPhone được cho là dấu hiệu tiết lộ công ty này có thể đang tìm cách thâm nhập vào thị trường quảng cáo trên internet…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM