Tổng hợp các dịch vụ lắp đặt truyền hình, Internet ở TGDĐ và ĐMX

Tổng hợp các dịch vụ lắp đặt truyền hình, Internet ở TGDĐ và ĐMX
Hiện tại, Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh đang triển khai 4 dịch vụ lắp đặt truyền hình, Internet tại các hệ thống siêu thị gồm có K+, AVG, Viettel và VNPT.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM