YouTube cấm tất cả các video có chứa thông tin sai lệch liên quan đến vaccine COVID-19

YouTube cấm tất cả các video có chứa thông tin sai lệch liên quan đến vaccine COVID-19
YouTube hiện đang xử lý và cấm tất cả các video chứa thông tin sai lệch về các loại vaccine - là những loại vaccine đã được chính quyền y tế địa phương hoặc WHO phê duyệt và cho phép sử dụng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM