Video render iPhone 15 Pro tiết lộ màn hình 240Hz, camera 64MP và...

Video render iPhone 15 Pro tiết lộ màn hình 240Hz, camera 64MP và...
Vừa qua, đã có nhiều thông tin về iPhone 14 Pro và mới đây, chúng ta cũng đã có một số rò rỉ về iPhone 15 Pro. Theo đó, một video render của iPhone 15 Pro được nhà thiết kế tài năng 4RMD chia sẻ với nhiều điều đặt biệt trong thông số và kể cả thiết kế.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM