Tài liệu nội bộ Facebook: Trẻ 10 đến 12 tuổi "là nguồn thu khổng lồ chưa được khai thác"

Tài liệu nội bộ Facebook: Trẻ 10 đến 12 tuổi "là nguồn thu khổng lồ chưa được khai thác"
Hôm thứ 3 vừa rồi, tờ Wall Street Journal đã đăng tải bài viết mới nhất trong chuỗi phóng sự điều tra của họ mang tên “The Facebook Files,' qua đó đào sâu hơn vào những nỗ lực không biết mệt mỏi của…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM