Các ứng dụng của Apple đã có thể được đánh giá và nhận xét trên App Store

Các ứng dụng của Apple đã có thể được đánh giá và nhận xét trên App Store
Apple đã “âm thầm” kích hoạt tính năng xếp hạng và đánh giá các ứng dụng của Apple sản xuất hiện có trên App Store để người dùng có thể thực hiện đánh giá các ứng dụng của hãng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM