Top 20 quốc gia có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới

Top 20 quốc gia có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới
Cost of Living Plus Rent Index là thước đo chi phí sinh hoạt và thuê nhà của một quốc gia, lấy thành phố New York của Mỹ làm chuẩn với 100 điểm, dựa trên sức mua tương đương của mức lương trung bình…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM