Dung lượng pin Galaxy S22 được xác nhận, liệu đã đủ thuyết phục bạn?

Dung lượng pin Galaxy S22 được xác nhận, liệu đã đủ thuyết phục bạn?
Galaxy S22 series có thể được công bố vào tháng 1/2022. Tuy nhiên, trước khi ra mắt, dung lượng pin của Galaxy S22 đã được xác nhận.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM