Sắp ra mắt ứng dụng chung phòng chống dịch bệnh có tên PC-COVID

Sắp ra mắt ứng dụng chung phòng chống dịch bệnh có tên PC-COVID
Thông tin mới đây cho biết Chính phủ sắp ra mắt 1 ứng dụng chung phòng chống Covid-19, thay thế tất cả các phần mềm hiện nay.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM