iPhone 13 Pro Max đạt danh hiệu 'Màn hình smartphone tốt nhất'

iPhone 13 Pro Max đạt danh hiệu 'Màn hình smartphone tốt nhất'
Mới đây, trang chuyên đánh giá màn hình DisplayMate đã thử nghiệm màn hình của iPhone 13 Pro Max và kết luận rằng máy có màn hình OLED tốt nhất trong toàn ngành smartphone.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM