Samsung đang phát triển Galaxy Watch chạy bằng năng lượng mặt trời

Samsung đang phát triển Galaxy Watch chạy bằng năng lượng mặt trời
Samsung đang xem xét việc sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các mẫu đồng hồ thông minh Galaxy của mình.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM