Always Home Cam: camera an ninh có thể bay của Amazon, giá 250 USD

Always Home Cam: camera an ninh có thể bay của Amazon, giá 250 USD
Ring Always Home Cam là hệ thống camera an ninh được lắp vào drone, với khả năng bay theo những lộ trình nhất định được vẽ ra bên trong căn nhà của bạn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM