Ấn Độ ngắt internet trong 12 giờ để đề phòng gian lận trong thi cử

Ấn Độ ngắt internet trong 12 giờ để đề phòng gian lận trong thi cử
Với khoảng 1,6 triệu người tham gia vào kỳ thi đánh giá chất lượng giáo viên (REET) được tổ chức tại hơn 4.000 điểm thi, đây được xem là một kỳ thi mang tính chất quan trọng…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM