Người dân quét QR Code: Tại sao có nhiều địa điểm “ma” trên hệ thống?

Người dân quét QR Code: Tại sao có nhiều địa điểm “ma” trên hệ thống?
Người dân vẫn chờ đợi ứng dụng dùng chung đang được phát triển, để tránh bất tiện khi sử dụng như hiện nay.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM