Reuters: VinFast sẽ có mặt ở một loạt nước châu Âu sau Đức, Pháp, Hà Lan

Reuters: VinFast sẽ có mặt ở một loạt nước châu Âu sau Đức, Pháp, Hà Lan
Năm 2023, VinFast có thể mở rộng sang các nước ở châu Âu ngoài Đức, Pháp và Hà Lan - những thị trường hãng ô tô Việt Nam sẽ gia nhập vào năm sau.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM