Dự án OnePlus 2.0: Sự kết hợp giữa ColorOS và OxygenOS, nhiều cải tiến

Dự án OnePlus 2.0: Sự kết hợp giữa ColorOS và OxygenOS, nhiều cải tiến
Giám đốc sản phẩm của OPPO giới thiệu dự án OnePlus 2.0: Giao diện kết hợp từ OxygenOS và ColorOS, giữ DNA cũ kết hợp nhiều cải tiến và chiếc lược sản phẩm mới
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM