Facebook trả 4,9 tỷ USD để bao che cho Mark Zuckerberg

Facebook trả 4,9 tỷ USD để bao che cho Mark Zuckerberg
Một nhóm cổ đông không hài lòng về quyết định này của hội đồng quản trị và quyết định khởi kiện.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM