813.000 ứng dụng bị xoá trên Google Play và App Store đều không có các chính sách bảo mật cần thiết

813.000 ứng dụng bị xoá trên Google Play và App Store đều không có các chính sách bảo mật cần thiết
Theo báo cáo liên quan đến các ứng dụng bị xóa nửa đầu năm 2021 từ Pixalate, trong số các ứng dụng bị xoá khỏi App Store, 59% ứng dụng của Apple và 25% ứng dụng của Google không có các chính sách…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM