Chord Company ra mắt dây tín hiệu Clearway USB Interconnect

Chord Company ra mắt dây tín hiệu Clearway USB Interconnect
Clearway Series - dòng dây dẫn nhập môn của thương hiệu Chord Company, vừa có thêm sự lựa chọn mới dành cho người chơi audio: dây tín hiệu Clearway USB Interconnect.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM