Lào chuẩn bị hợp thức hoá đào và giao dịch Bitcoin

Lào chuẩn bị hợp thức hoá đào và giao dịch Bitcoin
Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Nasdaq [1] dẫn tin lại từ tờ báo The Laotian Times [2] (thông báo từ phủ thủ tướng [3]) là 6 công ty ở Lào được cho phép đào và giao dịch Bitcoin, Ethereum, và Litecoin.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM