Thứ 7 này Offline trên mạng: Dân business mà đi làm data

Thứ 7 này Offline trên mạng: Dân business mà đi làm data
Mời các bạn đang làm ở những lĩnh vực về kinh doanh, ví dụ như marketing, tài chính, vận hành, nhân sự, supply chain… mà muốn chuyển sang làm việc ở lĩnh vực data…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM