Tại sao phải “mỗi người dân 1 mã QR”, có thể tự vẽ bằng bút, không cần smartphone?

Tại sao phải “mỗi người dân 1 mã QR”, có thể tự vẽ bằng bút, không cần smartphone?
QR Code là biện pháp bắt buộc phải dùng để phòng chống dịch trong tình hình mới. Ngoài ra, đây cũng là phương tiện để người dân có thể tham gia vào không gian số.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM