Những sản phẩm mà Apple có thể sẽ chưa ra mắt trong sự kiện tối nay

Những sản phẩm mà Apple có thể sẽ chưa ra mắt trong sự kiện tối nay
Thông thường hằng năm Apple sẽ ra mắt từng sản phẩm khác nhau ở các sự kiện khác nhau, ví dụ như Tháng 9 sẽ là iPhone, Apple Watch, Tháng 10 thì sẽ là Mac…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM