CEO mới của Huawei Việt Nam cam kết đầu tư cho nhân tài trong nước

CEO mới của Huawei Việt Nam cam kết đầu tư cho nhân tài trong nước
Ông Wei Zhenhua khẳng định sẵn sàng chuyển giao tri thức, sáng tạo và nuôi dưỡng hệ sinh thái nhân tài địa phương.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM