Dữ liệu thiếu sót của Facebook ảnh hưởng đến công việc của các nhà nghiên cứu thông tin sai lệch

Dữ liệu thiếu sót của Facebook ảnh hưởng đến công việc của các nhà nghiên cứu thông tin sai lệch
Dữ liệu nghiên cứu mà Facebook cung cấp cho nhóm các nhà nghiên cứu thông tin sai lệch có thể đã khiến họ tốn rất nhiều thời gian để thực hiện nghiên cứu…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM