Tòa ra phán quyết: Apple không được cấm nhà phát triển dẫn link đến cơ chế thanh toán riêng

Tòa ra phán quyết: Apple không được cấm nhà phát triển dẫn link đến cơ chế thanh toán riêng
Phán quyết được đưa ra bởi thẩm phán tòa án quận bắc California - Yvonne Gonzalez Rogers hôm thứ 6 sẽ buộc Apple phải cho phép các nhà phát triển dẫn link đến các phương thức thanh toán bên ngoài…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM