Tòa California ra phán quyết: Apple phải cho phép nhà phát triển dùng hệ thống thanh toán riêng!

Tòa California ra phán quyết: Apple phải cho phép nhà phát triển dùng hệ thống thanh toán riêng!
Phán quyết được đưa ra bởi thẩm phán tòa án quận bắc California - Yvonne Gonzalez Rogers hôm thứ 6 sẽ buộc Apple phải cho phép các nhà phát triển dẫn link ngoài hay tích hợp cơ chế thanh toán riêng…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM