FPT hợp nhất thương hiệu FPT Play và FPT truyền hình: giá cước từ 88.000 đồng/tháng

FPT hợp nhất thương hiệu FPT Play và FPT truyền hình: giá cước từ 88.000 đồng/tháng
FPT Play & Truyền hình FPT công bố việc hợp nhất thương hiệu, trở thành Dịch vụ truyền hình FPT với tên thương hiệu là FPT Play. Việc hợp nhất nhằm tạo ra một thương hiệu truyền hình và nội dung số…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM