FPT Play và Truyền hình FPT hợp nhất thương hiệu, cạnh tranh với dịch vụ truyền hình nước ngoài

FPT Play và Truyền hình FPT hợp nhất thương hiệu, cạnh tranh với dịch vụ truyền hình nước ngoài
Ngày 8/9, FPT Play và Truyền hình FPT công bố hợp nhất thương hiệu, trở thành dịch vụ truyền hình FPT với tên thương hiệu là FPT Play.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM