Trung Quốc muốn kiểm soát đến cả... thuật toán của các ứng dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử

Trung Quốc muốn kiểm soát đến cả... thuật toán của các ứng dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử
Các cơ quan quản lý của Trung Quốc sẽ kiểm soát nhiều hơn vào các thuật toán đang được các công ty công nghệ sử dụng. Đây là các thuật toán dùng để cá nhân hoá và đề xuất nội dung cho từng người…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM