Một số kĩ năng quan trọng cần có khi làm Data Engineer

Một số kĩ năng quan trọng cần có khi làm Data Engineer
Các thứ về data
Làm data engineer, có chữ data trong đó thì đương nhiên bạn phải hiểu về data rồi. Có những thứ cơ bản mà bạn có thể đã được học ở trường trong các môn về giải thuật và cơ sở dữ…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM