Hơn 1 tỷ người Châu Á sẽ gia nhập vào tầng lớp trung lưu vào năm 2030

Hơn 1 tỷ người Châu Á sẽ gia nhập vào tầng lớp trung lưu vào năm 2030
Theo một nghiên cứu mới của World Data Lab cho thấy vào năm 2030, sẽ có hơn 1 tỷ người Châu Á gia nhập vào hàng ngũ giới trung lưu trên toàn cầu, và đại dịch sẽ chỉ gây ra những tác động tạm thời…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM