Hyundai đưa ra công nghệ pin nhiên liệu hydro cho các mẫu xe hiệu suất N

Hyundai đưa ra công nghệ pin nhiên liệu hydro cho các mẫu xe hiệu suất N
Hyundai đã gợi ý mạnh mẽ rằng các mẫu xe hiệu suất trong tương lai từ bộ phận N của họ sẽ sử dụng hệ thống truyền động pin nhiên liệu hydro, như được đề xuất khi thương hiệu phụ được tách ra thành một thực thể riêng biệt vào năm 2025. Thương hiệu N đã...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM