Bloomberg: VNG muốn niêm yết tại Mỹ, định giá 3 tỷ USD

Bloomberg: VNG muốn niêm yết tại Mỹ, định giá 3 tỷ USD
Tập đoàn VNG - đơn vị sở hữu ứng dụng nhắn tin Zalo đang cân nhắc kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Mỹ thông qua việc sáp nhập với 1 công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC).
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM