Hacker trộm hơn 600 triệu USD được mời làm sếp phụ trách bảo mật

Hacker trộm hơn 600 triệu USD được mời làm sếp phụ trách bảo mật
Nền tảng tài chính phi tập trung Poly Network công khai lời mời tin tặc vừa phát hiện lỗ hổng bảo mật của công ty về phụ trách mảng an ninh mạng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM