Nhà sáng lập game tỷ USD Nguyễn Thành Trung: Khởi nghiệp với blockchain thuận lợi hơn cách truyền thống

Nhà sáng lập game tỷ USD Nguyễn Thành Trung: Khởi nghiệp với blockchain thuận lợi hơn cách truyền thống
Đồng sáng lập và CEO Sky Mavis Nguyễn Thành Trung chia sẻ blockchain là nền tảng giúp gọi vốn cá nhân tốt hơn, giúp quá trình startup thuận lợi hơn so với cách truyền thống.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM