Ra mắt Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trực tuyến

Ra mắt Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trực tuyến
Nền tảng này sẽ hỗ trợ nhân viên y tế trong việc quản lý và lấy mẫu xét nghiệm, khắc phục tình trạng chờ đợi và trả kết quả chậm, giảm tải cho đội ngũ y tế đang phải thao tác thủ công trong với khối lượng mẫu lớn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM