LG đầu tư thêm 1,4 tỷ USD vào nhà máy ở Hải Phòng

LG đầu tư thêm 1,4 tỷ USD vào nhà máy ở Hải Phòng
Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng đầu tư tổng cộng 4,65 tỷ USD tại Hải Phòng, tiếp tục là dự án FDI lớn nhất của thành phố.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM