Đơn kiện NASA của Jeff Bezos dung lượng lớn đến độ làm lỗi cả máy tính của Bộ tư pháp

Đơn kiện NASA của Jeff Bezos dung lượng lớn đến độ làm lỗi cả máy tính của Bộ tư pháp
Thật vậy, các tập tin PDF có tổng dung lượng đến trên 7 GB khiến phần mềm Adobe Acrobat Reader cài trên các máy tính của Bộ tư pháp gặp sự cố. Nguyên nhân được đưa ra là phần mềm Acrobat Reader…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM